شنبه, 18 مرداد 1399
شناسه خبر:733
انجام شد

  • انداز قلم

مدیرعامل حمل ونقل اقبالیه گفت: به منظورکاهش تصادفات و امنیت شهروندان، بیش از چهل هزار مترخط کشی محوری در سطح شهر صورت گرفت.

اجتماعی

وی افزود: خط‌ کشی معابر یکی از اقدامات اصلی در راستای ایمنی و نظم دهی به ترافیک شهر است بر این اساس این امر تأثیر بسزایی در ایجاد نظم ترافیکی و کاهش تصادفات دارد

پورقاسم با بیان اینکه خدمات دهی مناسب به شهروندان از اولویت های سازمان می باشد، گفت: نصب تابلوهای ترافیکی بازدارنده و هشدار دهنده در سطح معابرشهراز جمله اقدامات انجام شده توسط حوزه مذکور در راستای ارتقاء امنیت عابران می باشد

 وی اظهار داشت: رنگ آمیزی بلوک های عابر پیاده، سرعت گیرهای آسفالتی، خط کشی محوری، نصب سرعت گیرها و تنظیف تمامی تابلوهای راهنمائی رانندگی از دیگر فعالیت های اداره حمل و نقل بوده است

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد