شنبه, 18 مرداد 1399
شناسه خبر:743
ریاست سازمان حمل ونقل شهر اقبالیه

  • انداز قلم

مدیر عامل سازمان حمل ونقل اقبالیه گفت:در پی اقدامات و فعالیت های حوزه سازمان حمل ونقل و به منظور استاندارد سازی و رفع فرسودگی برخی از سرعت گاه ها، اقدام به ترمیم و رنگ آمیزی سرعت گاه های سطح شهرکرد

اجتماعی

وی ادامه داد: وضعیت کیفی سرعت گاهها به لحاظ بررسی ها و ارزیابی های فنی باید طبق برنامه زمانی معین مورد بازبینی قرارگیرد و با توجه به مقدار آسیب های وارده، تعویض یا ترمیم  شوند

پورقاسم با دعوت از شهروندان به مشارکت درامر مدیریت شهری اظهار داشت: شهروندان با دیدی فنی و ترافیکی نقش مهمی در ارتقاء وضعیت کیفی و افزایش امنیت ترافیکی خواهند داشت

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد