چهارشنبه, 15 مرداد 1399
شناسه خبر:763
ریاست شورای اسلامی شهر اقبالیه گفت؛

  • انداز قلم

رئیس شورای اقبالیه با اشاره به اینکه هدف توسعه انسانی پرورش قابلیت‌های انسانی محسوب می‌شود، افزود: توسعه پایدار به عنوان یک فرایند در حالی که لازمه بهبود و پیشرفت است، اساس بهبود وضعیت و رفع کاستی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع پیشرفته را فراهم می‌آورد، و باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و بویژه کشورهای در حال توسعه باشد

اجتماعی

وی افزود: یکی از مباحث مهم پیرامون مسائل شهری، مفهوم توسعه پایدار شهری است که توسعه ای مبتنی بر نیازهای واقعی و تصمیم گیری های عقلایی، با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی محسوب می گردد

بیگدلی با بیان اینکه توسعه پایدار عنصر سازمان دهنده‌ای است که موجب پایداری منابع تجدید ناپذیر می‌شود، گفت: توسعه پایدار را می توان در شاخصه های اجتماعی، اقتصادی، بنیادی و زیست محیطی مطرح و بررسی نمود، توسعه پایدار فرایندی است برای بدست آوردن پایداری در هر فعالیتی که نیاز به منابع و جایگزینی سریع و یکپارچه آن وجود دارد

وی عنوان کرد: توسعه پایدار راه حل هایی را برای الگوهای فانی ساختاری، اجتماعی و اقتصادی توسعه ارائه می‌دهد تا بتواند از بروز مسائلی همچون نابودی منابع طبیعی، تخریب سامانه‌های زیستی، آلودگی، تغییرات آب و هوایی، افزایش بی‌رویه جمعیت، بی عدالتی و پایین آمدن کیفیت زندگی انسانهای حال و آینده جلوگیری کند

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد