سه شنبه, 01 مهر 1399
شناسه خبر:619
شهردا اقبالیه،

  • انداز قلم

شهردار اقبالیه در گفت و گو با خبرنگار اقبال نیوز گفت: مدیریت شهری زمانی به اهداف خود دست می یابد که در لوای مدیریت واحد شهر دست به اقدامات یکپارچه و هماهنگ بزند؛ در غیر این صورت تداوم وضعیت موجود و ناهماهنگی میان دستگاه ها نمی تواند به تحولی همه جانبه و موثر در جامعه بیانجامد

سیاسی

 

وی افزود: امروزه در بسیاری از کشورها، دولت های محلی از اقتدار و کارایی لازم برای تحقق اهداف و برنامه های کلان و خرد بهره مندند و اداره شهر در همه ابعاد به عهده مدیریت واحد شهری است؛ در ایران این روال هنوز جا نیفتاده و شهرداری ها از اختیارات کافی و قوانین مجاب کننده برای دستگاه های خدماتی به تبعیت از برنامه ها و اهداف این سیستم، بهره مند نیستند
پیری با بیان اینکه، انسجام شهر در گرو اقتدار مدیریت شهری است، خاطرنشان کرد: طبق قانون، شورای اسلامی شهر می تواند با دعوت از مسئولان شهری، به بررسی و نظارت بر روند عملکرد این دستگاه ها بپردازد
شهرداراقبالیه، نخستین اصل شکل گیری مدیریت واحد شهری را وجود هماهنگی با همه دستگاه های خدماتی شهر به منظور حرکت در یک مسیر مشخص و هدفگذاری شده عنوان کرد

ارسال نظر به عنوان مهمان

نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
  • هیچ نظری یافت نشد